SIEMENS X CIRA CORE คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรม AI สัญชาติไทย CIRA CORE ในตัว

ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จของคนไทย ที่สามารถสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI สัญชาติไทย 100% นับว่าล้ำสมัยที่สุดในไทย ณ ขณะนี้ กับ CiRA CORE  ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย  รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   ซึ่ง CiRA CORE นั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี 2562  ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับความร่วมมือของ 3 สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนชั้นนำในประเทศมาร่วมเป็นพันธมิตรอีกด้วย     ซึ่งในปัจจุบัน CiRA CORE ได้มีการพัฒนาเต็มรูปแบบ และได้มีการนำมาใช้ในงาน application ต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรมแล้ว ยกตัวอย่างเช่น  นำ AI ไปตรวจสอบคุณภาพของหน้ากากอนามัย การช่วยตรวจสอบตำแหน่งของการเติมปูนในรถบรรทุก การตรวจจับบุคคลสวมหน้ากากอนามัย  ตรวจสอบขนาดของสินค้าที่ลำเลียงมาตามสายพาน และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทาง IBCON นั้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและอนาคตของงาน AI ที่จะเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรม และ เศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะยิ่ง…

Continue Reading