วิธีการติดตั้งและตั้งค่า Grafana บน IOT2050

  ในบทความนี้จะเป็นการติดตั้งและตั้งค่าซอฟต์แวร์ Grafana บน IOT2050 เพื่อใช้เป็น Dashboard สำหรับแสดงผลค่าที่บันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ    การติดตั้ง Grafana    เริ่มต้นจากเชื่อมต่อให้ IOT2050 ใช้ internet ได้และเปิดโปรแกรม Putty แล้วทำการเชื่อมต่อกับ IOT2050     เปิด web browser (เช่น Google Chrome) ขึ้นมาแล้วพิมพ์ url ไปยังhttps://grafana.com/grafana/download?platform=arm        ทำการ copy คำสั่งในช่อง “Ubuntu and Debian (ARM64)”        ทำการวางคำสั่งที่ copy มาจากเวบโดยการคลิกขวาในหน้า putty terminal แล้วคลิกที่ปุ่ม Enter จากนั้นรอจนกระทั่งติดตั้งสำเร็จ        พิมพ์คำสั่ง sudo systemctl daemon-reload เพื่อทำการ reload system       พิมพ์คำสั่ง sudo systemctl start grafana-server เพื่อสั่งใช้งาน Grafana        พิมพ์คำสั่ง sudo systemctl status grafana-server เพื่อตรวจสอบสถานะของ Grafana ถ้าขึ้น running แสดงว่าใช้งานได้      กดปุ่ม Ctrl + c เพื่อออกจากการตรวจสอบ Status แล้วพิมพ์คำสั่ง sudo systemctl enable grafana-server.service เพื่อเปิดใช้งาน Grafana server service        การตั้งค่า Dashboard บน Grafana    เริ่มต้นจากติดตั้งและตั้งค่า InfluxDB บน IOT2050 (รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากหัวข้อ “วิธีการติดตั้งและตั้งค่า InfluxDB บน IOT2050”)    ทำการเปิด web browser ขึ้นมาแล้วพิมพ์ IP Address ของ IOT2050 แล้วตามด้วย  :3000 เช่น 192.168.111.90:3000         …

Continue Reading

วิธีการติดตั้งและตั้งค่า InfluxDB บน IOT2050 

  ในบทความนี้จะเป็นการติดตั้งและตั้งค่าซอฟต์แวร์ InfluxDB บน IOT2050 เพื่อใช้ในเป็นฐานข้อมูลในการบันทึกค่าต่างๆ    การติดตั้ง InfluxDB  เริ่มต้นจากเชื่อมต่อให้ IOT2050 ใช้ internet ได้และเปิดโปรแกรม Putty แล้วทำการเชื่อมต่อกับ IOT2050 จากนั้นพิมพ์คำสั่ง sudo apt update (ทุกคำสั่งเมื่อพิมพ์เสร็จให้กดปุ่ม Enter) เพื่อตรวจสอบการอัพเดท         ต่อไปให้พิมพ์คำสั่ง sudo apt install -y gnupg2 curl wget        ตามด้วยคำสั่ง wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add –  echo “deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list        หลังจากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง sudo apt update เพื่อตรวจสอบการ update อีกครั้งหนึ่ง            พิมพ์คำสั่ง sudo systemctl enable –now influxdb เพื่อเปิดใช้งาน service influxdb        พิมพ์คำสั่ง sudo systemctl status influxdb เพื่อตรวจสอบสถานะของ service influxdb       จะพบว่าสถานะการทำงานของ InfluxDB ได้เริ่มทำงาน (running) แล้ว      จากนั้นกดปุ่ม Ctrl + C เพื่อออกจากคำสั่ง status    การใช้งาน influxdb เบื้องต้น …

Continue Reading

11 จุดเด่นที่คนทำระบบ IOT ไม่ควรพลาด!

: : รุ่นใหม่ล่าสุด!! จาก SIEMENS  ออกแบบมาสำหรับงาน Industrial IoT โดยเฉพาะ ตอบโจทย์งานได้หลากหลาย Application ซึ่งในบทความนี้จะมาพูดถึงจุดเด่นที่ผู้ใช้งานควรรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวนี้     ระบบปฏิบัติการ SIMATIC Industrial OS   SIMATIC Industrial OS เป็นระบบปฏิบัติการที่มีพื้นฐานจาก Linux Debian ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการใช้งานในงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดยที่จะมีแต่ฟีเจอร์ที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น จึงมีขนาดเล็ก สามารถนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาต่อได้ง่าย คุณลักษณะเด่น – ระบบปฏิบัติการมีขนาดเล็ก – สามารถทำงานแบบ real-time ได้ เนื่องจากมี “PREEMPT RT patch” – ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว โดยสามารถใช้ USB Flash Drive ในการติดตั้งได้ พร้อมสำหรับการติดตั้ง Component เพิ่มเติม เช่น Gnome desktop environment…

Continue Reading

วิธีการตั้งค่า Modbus Server บน Node-RED 

ในบทความนี้จะเป็นการตั้งค่าให้ Node-RED เป็น Modbus Server  เพื่อให้อุปกรณ์อื่นเป็น Modbus Client (ฝั่งที่เขียน-อ่านข้อมูล) เพื่อเชื่อมต่อดึงค่า และเขียนค่าไปยัง Node-RED (ฝั่งที่เก็บข้อมูล)    เริ่มต้นจากเปิดหน้าเว็บ Node-RED หากยังไม่มี Node ของ Modbus ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง Modbus Node ก่อน (รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากหัวข้อ “วิธีการเชื่อมต่อกับโปรโตคอล Modbus/RTU โดยใช้ Node-RED”)    การตั้งค่า Node-RED เพื่อเป็น Modbus Server  ในบทความนี้ได้จะให้ Node-Red เป็น Modbus Server โดยใช้ Port 10502 โดยให้เขียนนค่าที่ Address 40001 และอ่านค่าที่รับจากภายนอกด้วย Address 40002 ซึ่งมีชนิดของข้อมูลเป็น 16-bit     เริ่มจากลาก Node “Modbus Server” มาใช้ และตั้งค่าเพิ่มเติมดังนี้  Name: ตั้งชื่อ Modbus Server (ในตัวอย่างใช้ Test)  Hostname: ระบุเป็น IP Address ของเครื่องที่ติดตั้ง Node-RED เป็น Modbus Server  Port: เลือกเป็น 502         เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Done      การอ่านค่าบน Modbus Server  การอ่านค่าบน Modbus Server จะใช้ node Modbus Write เพื่อเขียนค่าไปยัง Holding Register 40001 บน Node-RED แล้วใช้ Modbus Scanner อ่านค่าจาก Modbus Server  เริ่มจากลาก node Inject และ node Modbus Write ดังรูป        ที่ node Inject ตั้งค่าดังนี้และคลิก Done  Payload เลือกเป็น number แล้วระบุค่าตัวเลขลงไปเพื่อทดสอบการเขียนค่า   …

Continue Reading