วิธีการตั้งค่า IOT2050 เพื่อใช้กับ USB Wi-Fi Adapter 

ในบทความนี้เป็นการตั้งค่า IOT 2050 เพื่อใช้งานร่วมกับ USB Wi-FAdapter สำหรับเชื่อมต่อ Network แบบไร้สาย 

 

การติดตั้งและตั้งค่า USB WiFi Adapter 

เนื่องจาก OS ของ IOT 2050 เป็น Linux Debian ซึ่งจะต้องตรวจสอบเรื่อง Driver ของอุปกรณ์ที่นำมาใช้งาน

ในส่วนของ USB WiFi Adapter ก็เช่นกัน

ในบทความนี้จะเลือกใช้อุปกรณ์ยี่ห้อ EDIMAX รุ่น EW-7811UN ซึ่งทดสอบแล้วสามารถใช้งานกับ IOT2050 ได้  

 

 

 

เริ่มจากทำการติดตั้งอุปกรณ์ USB WiFi Adapter ที่ช่อง USB 1 บน IOT2050 

 

 

 

เปิดโปรแกรม Putty แล้วทำการเชื่อมต่อกับ IOT2050 

 

 

 

 

 

 

ใช้คำสั่ง iot2050setup เพื่อทำการตั้งค่า IOT2050 

 

 

 

 

เมื่อเข้าหน้า Setup ให้เลือกที่หัวข้อ Networking 

 

 

 

 

ไปที่ Activate a connection เพื่อเปิดการใช้งาน Network 

 

 

ในหัวข้อ WiFi ให้เลือกชื่อ SSID ของ WiFi ที่ต้องการทำการเชื่อมต่อ 

 

 

 

 

ระบุ Password ของ WiFi ที่ต้องการทำการเชื่อมต่อแล้วเลือกที่ OK 

 

 

 

รอซักครู่ระหว่างทำการเชื่อมต่อ 

 

 

เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จจะมีเครื่องหมาย * นำหน้าชื่อ Wi-Fi ที่ทำการเชื่อมต่อแล้ว จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Back เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า 

 

 

จากนั้นไปที่หัวข้อ Edit a connection เพื่อตั้งค่า Network 

 

 

ไปที่หมวด Wi-Fi แล้วเลือกชื่อ Wi-Fi ที่ทำการตั้งค่าไว้ 

 

 

 

ในกรณีที่ต้องการใช้ DHCP ให้ใช้ค่าในช่อง IPv4 CONFIGURATION เป็น Automatic ตามเดิม 

 

 

 

แต่ถ้าต้องการตั้งค่าเองให้เปลี่ยนจาก Automatic เป็น Manual 

 

 

 

คลิกที่คำว่า Show เพื่อแสดงราละเอียดของ Network 

 

 

ทำการตั้งค่า Addresses, Gateway, DNS servers ตามที่ต้องการโดยในส่วน Subnet Mask จะอยู่ในรูปแบบ / หลัง IP Address เช่น 255.255.255.0 = /24 ซึ่งสรุปที่มาดังนี้ 

โดยปกติ Subnet Mask จะถูกระบุด้วยค่าตัวเลข 32 bit โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนในรูปแบบเลขฐาน 2 ได้เป็น 

xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx 

ในส่วนใหญ่จะใช้ Subnet Mask เป็น Class C ก็คือ 

255.255.255.0 

ซึ่งแปลงเป็นเลขฐาน 2 ได้เป็น 

11111111.11111111.11111111.00000000 

จะพบว่ามีเลข 1 อยู่ 24 ตัว จึงเป็นที่มาของ /24 ซึ่งถ้าตั้งค่า Subnet Mask แบบอื่นค่าตรงจุดนี้ก็จะเปลี่ยนตามค่าที่ตั้ง