วิธีการตั้งค่า IOT2050 เพื่อใช้กับ USB Wi-Fi Adapter 

ในบทความนี้เป็นการตั้งค่า IOT 2050 เพื่อใช้งานร่วมกับ USB Wi-Fi Adapter สำหรับเชื่อมต่อ Network แบบไร้สาย    การติดตั้งและตั้งค่า USB Wi–Fi Adapter  เนื่องจาก OS ของ IOT 2050 เป็น Linux Debian ซึ่งจะต้องตรวจสอบเรื่อง Driver ของอุปกรณ์ที่นำมาใช้งาน ในส่วนของ USB Wi–Fi Adapter ก็เช่นกัน ในบทความนี้จะเลือกใช้อุปกรณ์ยี่ห้อ EDIMAX รุ่น EW-7811UN ซึ่งทดสอบแล้วสามารถใช้งานกับ IOT2050 ได้         เริ่มจากทำการติดตั้งอุปกรณ์ USB Wi–Fi Adapter ที่ช่อง USB 1 บน IOT2050        เปิดโปรแกรม Putty แล้วทำการเชื่อมต่อกับ IOT2050              ใช้คำสั่ง iot2050setup เพื่อทำการตั้งค่า IOT2050          เมื่อเข้าหน้า Setup ให้เลือกที่หัวข้อ Networking          ไปที่ Activate a connection เพื่อเปิดการใช้งาน Network      ในหัวข้อ Wi–Fi ให้เลือกชื่อ SSID ของ Wi–Fi ที่ต้องการทำการเชื่อมต่อ          ระบุ Password ของ Wi–Fi ที่ต้องการทำการเชื่อมต่อแล้วเลือกที่ OK        รอซักครู่ระหว่างทำการเชื่อมต่อ …

Continue Reading