วิธีการเชื่อมต่อกับโปรโตคอล Modbus/TCP โดยใช้ Node-RED 

Modbus/TCP เป็นโปรโตคอลที่ใช้กันแพร่หลายในหลายๆอุปกรณ์ ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อให้ดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ หรือเขียนค่าไปยังอุปกรณ์ได้ โดยมีข้อมูลทั้งแบบเป็นค่า Discrete (0, 1) และค่าตัวเลข 16-bit ส่วนของค่าตัวเลขนั้นสามารถนำไปคำนวณเป็นข้อมูลชนิดต่างๆได้ เช่น จำนวนเต็ม จำนวนติดลบ จำนวนทศนิยม หรือตัวอักษร (ASCII)   ในบทความนี้จะเป็นการเชื่อมต่อดึงค่า และเขียนค่าไปยัง Modbus Server (ฝั่งที่เก็บข้อมูล) โดยที่ให้ Node-RED เป็น Modbus Client (ฝั่งที่เขียน-อ่านข้อมูล)     เริ่มต้นจากเปิดหน้าเว็บ Node-RED หากยังไม่มี Node ของ Modbus ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง Modbus Node ก่อน โดยเลือก Manage palette ตามในภาพด้านล่าง        เลือกแท็บ Install เลือกค้นหาคำว่า modbus และกด Install “node-red-contrib–modbus” จากนั้นจึงกด Install อีกครั้งเมื่อมีการถามยืนยัน          เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยจะมีข้อความขึ้นตามด้านล่างนี้ และด้านซ้ายจะมี Node ของ Modbus เพิ่มเข้ามา          การอ่านและเขียนค่าตัวเลข  ในบทความนี้จะเชื่อมต่อกับ Modbus Simulator ชื่อ ModSim โดยได้ตั้งค่าให้ Device ID = 1 ส่วน Address  เริ่มตั้งแต่ 40001 ถึง 40002 และใช้ Function Code (FC) = 03 (Holding Register) และชนิดของข้อมูลเป็น 16-bit unsigned integer  Function Code (FC) ทั้ง 4 แบบแตกต่างกันดังนี้  01: Coil Status= ค่า 0 หรือ 1, Read/Write, Address เริ่มต้นด้วย 0 …

Continue Reading

วิธีการเชื่อมต่อกับโปรโตคอล Modbus/RTU โดยใช้ Node-RED

Modbus/RTU เป็นโปรโตคอลที่ติดต่อกับอุปกรณ์โดยใช้พอร์ต Serial (RS-485)  สามารถเชื่อมต่อแบบอนุกรมได้มากสุด 32 อุปกรณ์ต่อพอร์ต ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อให้ดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ หรือเขียนค่าไปยังอุปกรณ์ได้ โดยมีข้อมูลทั้งแบบเป็นค่า Discrete (0, 1) และค่าตัวเลข 16-bit ส่วนของค่าตัวเลขนั้นสามารถนำไปคำนวณเป็นข้อมูลชนิดต่างๆได้ เช่น จำนวนเต็ม จำนวนติดลบ จำนวนทศนิยม หรือตัวอักษร (ASCII)     ในบทความนี้จะเป็นการเชื่อมต่อดึงค่า และเขียนค่าไปยัง Modbus Server (ฝั่งที่เก็บข้อมูล)  โดยที่ให้ Node-RED เป็น Modbus Client (ฝั่งที่เขียน-อ่านข้อมูล)    เริ่มต้นจากเปิดหน้าเว็บ Node-RED หากยังไม่มี Node ของ Modbus  ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง Modbus Node ก่อน   โดยเลือก Manage palette ตามในภาพด้านล่าง      เลือกแท็บ Install เลือกค้นหาคำว่า modbus และกด Install “node-red-contrib–modbus” จากนั้นจึงกด Install อีกครั้งเมื่อมีการถามยืนยัน     เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยจะมีข้อความขึ้นตามด้านล่างนี้ และด้านซ้ายจะมี Node ของ Modbus เพิ่มเข้ามา      การอ่านค่าจากอุปกรณ์ Modbus/RTU  ในบทความนี้ได้มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ติดต่อโดย Modbus/RTU จำนวน 4 ตัว  โดยได้ตั้งค่าให้ Device ID เป็น 1, 2, 3, 5 ส่วน Address เริ่มตั้งแต่ 40001 ถึง 40008  และใช้ Function Code (FC) = 03 (Holding Register) และชนิดของข้อมูลเป็น 16-bit  (รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากหัวข้อ “วิธีการเชื่อมต่อกับโปรโตคอล Modbus/TCP โดยใช้ Node-RED”)    เริ่มจากลาก Node…

Continue Reading